Annikin Tähti ry joutui valittamaan parkkihallikaavasta

Etusivu
lue
kirjoita
Annikin Facebook-yhteisö

historia

Annikin Runofestivaali
Annikinkadun taidekioski
Annikin kulttuurikesät
Kulttuuritapahtumien kuvat
Kulttuuritapahtumat mediassa
Galleria
Näin löydät Annikille!

toiminta
jäseneksi
yhteystiedot

Annikilla nyt

Annikin Runofestivaali järjestetään taas 11.6.2016. Lue lisää!

Annikin tilanne nyt! Lue viimeisimmät kuulumiset!

Katso Annikin kulttuuritapahtumien kuvat vuosilta 2002-2015!

Annikin Tähti ry on jättänyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen koskien Tampereen kaupunginvaltuuston 19.2 .03. hyväksymän Annikinkadun puutalokorttelin uuden kaavan paikoitusratkaisuja. Yhdistys paheksuu erityisesti lähes satavuotiaan puukorttelin alle suunniteltua parkkihallia. Hallinto-oikeuteen on jätetty myös toinen kaavaa koskeva valitus. Valituksella on useita allekirjoittajia mm. Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys.

Kaupunki on määritellyt puukorttelin suojelukaavan tavoitteiksi seuraavaa: ”Pyrkimys on suojella vanhaa kaupunkikuvaa ja umpikorttelirakennustapaa edustava puutalokortteli”. 

Asemakaavassa on mielestämme epäkohtia, jotka ovat ristiriidassa sekä asemakaavalle asetettujen tavoitteiden, että Maankäyttö- ja rakennuslain kanssa. Asemakaava mahdollistaa maanalaisten pysäköintitilojen rakentamisen puukorttelin yhteyteen. Hallin betoninen ajoluiska on suunniteltu rakennettavaksi korttelin eniten käytetyn sisäänkäynnin kohdalle Annikinkadun puolelle. Tämän lisäksi korttelin länsiosa puistotettaisiin keinotekoisesti istuttamalla sen ympärille puurivit. Jos puistotettaviksi suunnitellut kadut säilytettäisiin katuina, se myös poistaisi parkkihallin tarpeen.

Uusi kaava on yhdistyksen mielestä siis räikeässä ristiriidassa paitsi lain, niin myös omien tavoitteidensa kanssa. Myös Museovirasto on tekemässään kaavamuistutuksessa vastustanut parkkihallin rakentamista ja korttelia ympäröivien mukulakivikatujen keinotekoista puistottamista. ”On outoa että kestävän kehityksen mallikaupungiksi pyrkivä Tampere on päätynyt tällaiseen kaavoitusratkaisuun. Etenkin kun on kyseessä Annikin korttelin kaltainen herkkä ja ainutlaatuinen puutalomiljöö” Annikin Tähti ry:n puheenjohtaja Meri lähteenoksa toteaa.

Lähteenoksa sanoo myös : ”Olen surullinen siitä, että joudumme valittamaan ja viivästyttämään näin korttelin peruskorjauksen aloittamista. Olemme keskustelleet peruskorjauksen ja perinnerakentamisen ammattilaisten kanssa, ja olemme varmoja siitä että korjaustöiden viivästyminen valituksen käsittelyn ajaksi ei merkitse paljoakaan perustaltaan terveeksi todetulle korttelille”. 

Annikin Tähti ry:n säännöissä yhdistys määrittelee tavoitteekseen: ”vaalia Tampereen kaupungin omistuksessa olevassa Annikin puutalokorttelissa säilynyttä kulttuuri- ja asumishistoriaa”. Jo tämä velvoittaa yhdistystä toimimaan sen kulttuuriskandaalin estämiseksi, mitä puukorttelin alle rakennettava parkkihalli, sen betoninen ajoramppi ja ympäröivien mukulakivikatujen osittainen puistottaminen merkitsisivät. Yhdistys pitää jo ajatustakin parkkihallista suojellun lähes satavuotiaan rakennuksen yhteydessä täysin absurdina.


 Annikin Tähti ry:n tekemä kaavavalitus kokonaisuudessaan pdf-muodossa.