Annikin tähti ry valittaa korttelin parkkihallikaavasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Etusivu
lue
kirjoita
Annikin Facebook-yhteisö

historia

Annikin Runofestivaali
Annikinkadun taidekioski
Annikin kulttuurikesät
Kulttuuritapahtumien kuvat
Kulttuuritapahtumat mediassa
Galleria
Näin löydät Annikille!

toiminta
jäseneksi
yhteystiedot

Annikilla nyt

Annikin Runofestivaali järjestetään taas 11.6.2016. Lue lisää!

Annikin tilanne nyt! Lue viimeisimmät kuulumiset!

Katso Annikin kulttuuritapahtumien kuvat vuosilta 2002-2015!

Annikin tähti ry valittaa yhtenä useista eri valittajatahoista Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä, joka hyväksyi korttelin uuteen kaavaan sisältyvän parkkihallin ajoramppeineen. Annikin Tähti ry:n mielestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä korttelin sinänsä hyvä suojelupäätös vesittyy. Myös Museovirasto on hallinto-oikeudelle laatimassaan lausunnossa jyrkästi vastustanut maanalaisen pysäköintitilan rakentamista.

Annikin tähti ry:n säännöissä mainitaan että: "Yhdistyksen tarkoitus on vaalia Tampereen kaupungin omistuksessa olevassa Annikin puutalokorttelissa säilynyttä kulttuuri- ja asumishistoriaa". Jo tämä velvoittaa yhdistyksemme vastustamaan sellaista rakennuskulttuuriskandaalia, mitä parkkihallin ja betonisen ajorampin rakentaminen lähes satavuotiaan suojellun puukorttelimme yhteyteen merkitsisi. Yhdistyksemme on toiminut Annikin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön puolesta jo vuodesta 1994.

Olemme pahoillamme siitä, että korttelin myynti ja kunnostus viivästyy valituksen myötä taas noin kahdella vuodella. Emme kuitenkaan katsoneet voivamme olla reagoimatta parkkihallikaava-asiaan, joka tulevaisuudessa saattaa tuhota Annikin puukorttelin ainutlaatuista miljöötä.

Olemme iloisia siitä että Hämeenlinna Hallinto-oikeuden päätös ei syntynyt yksimielisesti, vaan 2-1 äänestyksen jälkeen. Tämä antaa meille uskoa siitä että vanhaa rakennuskantaa pelkästään rahan näkökulmasta katsova perinteinen suomalainen päätöksentekoperinne saattaisi olla muuttumassa. Uskomme myös että Annikin korttelin purkuaikeita ja parkkihalliskandaalia tullaan muistelemaan muutaman vuosikymmenen päästä samanlaisin epäuskoisin päänpudistuksin, kuin nyt muistelemme Tampereen raatihuoneen purkusuunnitelmia 1970-luvulla.

Hämeenlinnan Hallinto-oikeuden päätökseen eriävän mielipiteensä jätti hallinto-oikeustuomari Hannu Ranta. Annikin Tähti ry yhtyy Rannan äänestyslausuntoon:

”Museoviraston lausuntojen ja katselmushavaintojen mukaan korttelin arvot ovat historiallisia eivätkä esteettisiä. Nämä historialliset arvot ovat rakennus- ja kulttuurihistoriallisia. Korttelilla on myös ainutlaatuisuusarvoa, autenttisuus , säilyneisyys ja tyypillisyysarvoa. Näiden arvojen säilyttäminen edellyttää korttelin säilyttämistä mahdollisimman laajalti.”

Myös toimittaja Sasu Karjalainen kommentoi kirjoittamansa artikkelinsa " Vain Amuri ja Annikikatu jäljellä" yhteydessä kaupunkilehti Tamperelaisessa 9.4.05 parkkihallikysymystä:

"Tampereen kaupunki on ollut Annikikadun puutalokorttelin purkuasiassa ihailtavan sinnikäs. Vielä kuusi vuotta sitten enemmistö kaupungin johtavista kunnallispoliitikoista oli sitä mieltä, että että 60-luvun kaiken tuhoavasta rakennuskulttuurittomuudesta on pidettävä tänäkin päivänä kiinni.

Korttelin suojelemisen luulisi olevan itsestään selvä asia, kun niitä on kaupungissa jäljellä vain kaksi. Korttelin pirstovasta hankkeesta rakentaa maanalainen pysäköintilaitos olisi myös syytä luopua."

Lue Annikin tähti ry:n valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (pdf)

Lue Annikin tähti ry:n tiedote koskien Hämeenlinna Hallinto-oikeuden päätöstä.